با ما در تماس باشید! 88520412 (021)

آرشیو ماه ‪s

Data View Web Parts! Heaven or Hell

در این مطلب یک مثال عملی استفاده از DVWP آورده می‌شود. ضمن این مثال نقاط قوت و ضعف آن و راه‌کارهایی برای استفاده‌ی مناسب‌تر بررسی می‌شود. صورت مسئله برای ثبت و بررسی اطلاعات کاربرگ‌ها سیستمی بر اساس شیرپوینت پیاده‌سازی شده است. کاربرگ‌ها برگه‌های ساده‌ای هستند که اشخاص کارکرد روزانه‌ی خود را بر اساس اینکه برای…

ادامه مطلب