با ما در تماس باشید! 88520412 (021)

آرشیو ماه ‪s

Microsoft Dynamics CRM 4 What’s New

WHAT’S NEW TOP 60 New Features in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 introduces fast, flexible and familiar business software that empowers worldwide organisations to improve marketing, sales, and customer service efficiency and effectiveness. MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 provides organizations with a highly flexible customer relationship management (CRM) platform…

ادامه مطلب

Microsoft Dynamics CRM 4 user’s guide

Book Name: Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide Author: Microsoft Publish Year: Publish Year: Pages Numbers: ۴۹۹ ISBN:       Welcome to Microsoft Dynamics CRM Introduction to Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM is designed to help your organization acquire and retain customers and reduce the time spent on administrative tasks. At its core,…

ادامه مطلب

بررسی پروژه‌ها با استفاده از متد ارزش بدست آمده

مقدمه یکی از مشکلات در بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها، معضل تهیه و تدوین گزارش‌های مناسب است. گزارش‌هایی که بتوانند اطلاعات مناسبی در خصوص وضعیت پروژه را به صورت موثری در اختیار قرار دهند. در این مقاله سعی می‌شود دسته‌ای از این گزارش‌ها که بر اساس متد ارزش بدست آمده قابل تهیه هستند معرفی و بررسی…

ادامه مطلب