021 - 88520412 - 15

مقدمه

امروزه و در عصر اطلاعات و فناوری ، سازمان های پیشرو سازمان هایی هستند که بتوانند حجم وسیع اطلاعات را به درستی مدیریت و کنترل نمایند.
سیستمهای اطلاعاتی و دیتابیس ها ، ابزارهای اصلی جهت مدیریت این حجم وسیع و متنوع اطلاعات و یکپارچه کردن آنها می باشند.
استقرار سیستمهای اطلاعاتی ، خصوصاً سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) در سازمانها کمک شایانی به تخصیص اطلاعات سازمانی به هر سطح از سطوح انسانی سازمان در لحظه می نماید ، به نحوی که از پایین ترین سطوح تا مدیران بتوانند در کمترین زمان ، درست ترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.اگر سازمانی هستید که نیاز به مدیریت و کنترل اطلاعات را دارید پس باید پرسنلی داشته باشید که بتوانند حجم وسیع و متنوع اطلاعات را به درستی مدیریت نمایند.
با گذراندن این دوره ، آموزش این موارد به طور کامل داده خواهد شد.

دوره آموزش مایکروسافت اکسس

مزیت برگزاری دوره:

پس از پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

 • با مفاهیم داده ، اطلاعات و سیستمها آشنا می شوند.
 • ابزار های تجریه و تحلیل سیستم را می آموزند و می توانند مسأله خود را تحلیل و مستند سازی نمایند.
 • با مفاهیم و ساختار دیتابیس ها و اجزای آن مثل جداول و ارتباط بین آنها آشنا می شوند.
 • قادر خواهند بود مسأله خود را در نرم افزار Access به طور کامل پیاده سازی نمایند.
 • می توانند درخواست (Query) های خود را به نرم افزار بدهند و پاسخ های درست را دریافت کنند.
 • و در نهایت قادر خواهند بود کلیه گزارشات مدنظر را از از دیتابیس ایجادی ، استخراج نمایند.

بخش ها و سیلابس دوره

این دوره در ۲ بخش به شرح زیر ارائه می شود

مبانی سیستم های اطلاعاتی

مدت زمان این بخش ۸ ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:

 • تعریف سیستم
 • داده و پردازش داده ها
 • اطلاعات و طبقه بندی آنها
 • نواع سیستم ها
 • انواع سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • دیاگرام جریان داده (DFD)
 • بانک اطلاعاتی
 • تعاریف فیلد ، رکورد و جدول
 • ارتباط بین جداول
 • نرم افزار های بانک اطلاعاتی

نرم افزار Access 2016

مدت زمان این بخش ۸ ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:

 • تعریف فیلد
 • توابع Access
 • ساخت جدول
 • تخصیص ارتباط بین جداول
 • ساخت Query
 • ساخت Form
 • ساخت انواع Report ها
 • ساخت Macro ها

پیش نیازها

با توجه به اینکه در این دوره کلیه مباحث از پایه آموزش داده می شود ، پیش نیازهای دوره ، آشنایی با نرم افزار Word و حداقل تحصیلات دیپلم برای شرکت کنندگان می  باشد.
همینطور اکیداً پیشنهاد می گردد پیش از این دوره، شرکت کنندگان ، دوره Excel 2016 را گذرانده باشند (یا پس از این دوره بگذرانند) تا با تلفیق این دو نرم افزار بتوانند یک سیستم اطلاعاتی به همراه دشبورد مدیریتی پیشرفته را پیاده سازی نمایند.