منابع
 
عنوانطراح
بروشور پریما (فارسی ساز پریماورا)
گستره نگار
بروشور پرنیان 6 (فارسی ساز مایکروسافت پراجکت 2007 و 2010)
گستره نگار
بروشور فارسی ساز پراجکت سرور 2007
گستره نگار
بروشور فارسی ساز شیرپوینت سرور 2007
گستره نگار
معماري گستره‌نگار براي توسعه‌ي سيستم‌هاي اتوماسيون اداري
بروشور فارسی ساز Microsoft Dynamics CRM
گستره نگار
پياده‌سازي سريع اي‌پي‌ام
معرفی شرکت گستره‌نگار
گستره‌نگار
گستره‌نگار ©