پروژه‌ها
 
عنواننام کارفرماشروع پروژهمدت پروژهحوزه مربوطه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی سیستم EPM در شرکت تامین خدمات کاربردی کاسپین
شرکت تامین خدمات کاربردی کاسپین10/5/13883 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی EPM در بانک مسکن
بانک مسکن23/3/13876 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهفروش، آموزش و مشاوره EPM به شرکت انستیتو ایز ایران
شرکت انستیتو ایز ایران28/10/1389پراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهفروش، آموزش و مشاوره EPM به شرکت سابیر
شرکت سابیر2/10/13894 روزپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهنصب و آموزش Microsoft Dynamics CRM در گروه بهمن
گروه بهمن15/2/1390فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی EPM در شرکت ساپکو
شرکت ساپکو29/4/138910 روزپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپروژه‌ی مکان یابی مشتریان و دکل‌ها در شرکت داده پردازی رسپینا
شرکت داده پردازی رسپینا4/2/1389یک ماهفارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی سامانه ارتباطات درون سامانی در بانک کشاورزی
بانک کشاورزی12/2/1389شیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهنصب و راه‌اندازی سیستم کنترل پروژه با استفاده از مایکروسافت پراجکت سرور
سازمان فناوری اطلاعات ارتباطات شهرداری تهران85پراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و مشاوره‌ی مایکروسافت پراجکت سرور
بانک اقتصاد نوین85پراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهسیستم جامع مدیریت پروژه
شهرداری تهران20/6/138514 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازي سيستم مديريت اعضاء در كانوان فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد
كانون فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي28/1/138814 ماهفارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازی سی‌آر‌ام در مركز ارتباط سبز بانک کشاورزی
مرکز ارتباط سبز بانک كشاورزی15/2/13892 ماهفارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازي سي‌آر‌ام در شركت پرداخت نوين
شركت پرداخت نوین24/5/13873 ماهفارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهسایت اینترنتی سازمان مدیریت صنعتی
سازمان مدیریت صنعتی20/3/13877 ماهشیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازی EPM در شرکت فناوری اطلاعات ايران
شرکت فناوری‌اطلاعات ايران9/2/138812 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهتوسعه سایت‌های یکپارچه شرکت آب و نیرو
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران1/8/138515 ماهشیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهارائه خدمات مشاوره و آموزش سی آ رام
شرکت ایران رایانه20/6/1388فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و مشاوره‌ی مایکروسافت پراجکت سرور
لیزینگ ایران خودرو 12/8/1385دو هفتهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهنصب،آموزش ،پیاده سازی crm
شرکت ایساکو13/8/1388فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و مشاوره‌ی شیرپوینت و CRM در شركت پايكاربنيان
پای كار بنیان 23/2/1385فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی crm در ادیسه
شرکت ادیسه15/8/1388فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده‌سازی راه‌کارهای مایکروسافت در موسسه‌ی ماهان
موسسه‌ی آموزش عالی ماهان1389/12/158 ماه فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازي وب‌سايت كانون فارغ‌التحصيلان دانشكاه آزاد اسلامي
كانون فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي18/2/138814 ماهشیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازي EPM در شركت مشاوره‌ي مديريت و خدمات ماشيني تامين
شركت مشاوره مديريت و خدمات ماشيني تامين14/11/138710 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده‌سازی سی‌آر‌ام در هژیر صنعت
شركت هژير صنعت20/8/13878 ماهفارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و مشاوره‌ی شیرپوینت و مایکروسافت پراجکت سرور
سازمان مدیریت صنعتی16/7/1388شیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافته.پیاده سازی و آموزش سی آر ام
مرکز اطلاعات مجلس شورای اسلامی19/10/1388فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهوب‌سايت مركز كارآفريني كانون فارغ‌التحيصلان دانشكاه آزاد
كانون فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي12/11/13885 ماهشیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازي EPM در شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه‌ي راه‌آهن
شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه‌ي راه‌آهن20/6/13896 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهطراحی و پیاده‌سازی اینترانت مپنا - توسعه3
شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا - توسعه327/11/13876 ماهشیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپراجکت سرور در مرکز تحقیقات سایپا
مرکز تحقیقات و نواوری سایپا 10/3/13873 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی شیرپوینت
شرکت مهندسی و توسعه نفت20/6/1388شیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپورتال پروژه‌هاي شركت مهندسي مشاور گنو
مهندسين مشاور گنو10/12/13872 ماهشیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهطراحی و پیاده‌سازی اینترانت شرکت توسعه1 مپنا
شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه1)20/6/13872 ماهشیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده سازی EPM در سازمان برنامه ریزی و پردازش شهری - شهرداری تهران
شهرداری تهران24/8/13863 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و مشاوره‌ی شیرپوینت
فولاد گسترش15/10/1385شیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهسیستم جامع مدیریت پروژه
شركت لیزینگ ایران خودرو1/11/13851 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی EPM در شرکت تراکتور سازی تبریز
تراکتور سازی تبریز 15/6/13891 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهمشاوره برای پياده‌سازی پراجکت سرور
صنايع شهيد شاه‌آبادی15/6/1382پراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی سی ار ام
شرکت پژوهش و توسعه ناجیآذر 88فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهارائه خدمات مشاوره و آموزش سی آر ام
شرکت رسپینا4/7/1388فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهنصب،آموزش ،پیاده سازی crm
شرکت برگ11/7/1388فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهارائه ی خدمات مشاوره ی CRM
شرکت گلدن گروپ12/7/1388فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و پیاده سازی EPM در سازمان مدیریت فناوری اطلاعات و آمار بیمه ایران
فناوری اطلاعات و‌‌‌‌‌‌‌‌ آمار بیمه ایران 23/11/13853 ماهپراجکت سرور
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و مشاوره‌ی شیرپوینت
صنایع شهید شاه‌آبادی15/6/1385شیرپوینت
وضعیت پروژه: اتمام یافتهخدمات مشاوره و آموزش س آر ام
مرکز تحقیقات علوم اسلامی قم10/11/1388فارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی CRM برای نگهداری اطلاعات رانندگان و اتوماسیون اداری
شرکت مهرگان تاکسی18/12/13877 ماهفارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش کاربری و راهبری crm
شرکت ارکان آرا23/2/13893 ماهفارسی‌ساز مایكروسافت CRM
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپراجکت سرور در پژوهشکده تامین اجتماعی
پژوهشکده تامین اجتماعی 22/3/13875 ماهپراجکت سرور
گستره‌نگار ©