درباره ما

مدیران و افراد کلیدی در گستره‌نگار


 

 نام و نام خانوادگی عنوان و سمت شغلی پست الکترونیکی

سابقه کار

 بابک محمودی مجدآبادی مدیر عامل و مدیر توسعه محصول babak@gnco.ir

30سال

حسین اردکانی مدیر پروژه

27سال​

مهدی پیکرآرا مدیر اداری و مالی

25سال

محسن بختیاری مدیر پشتیبانی

8سال

شراره خیری مدیر فروش و بازاریابی

sales@gnco.ir

20سال

​ ​​​

گستره‌نگار ©