درباره ما

تمایز و ویژگی‌های اصلی گستره‌نگار عبارتند از:

  توان فنی و تخصصی نیروی انسانی
  خلاقیت و نوآوری در ارائه راهکارها
  تمرکز بر حل مسئله مشتری به جای فروش محصول
  جامع نگری و نگرش روش‌مند و نظام‌مند در شناخت مسئله کارفرما و حل آن
  نگاه به مسائل سازمان از منظری کسب وکاری و سازمانی و نه فقط فناوری

 
 

تعداد بالای پروژه‌های موفق و سابقه طولانی در این زمینه کاری (گستره نگار جزو نخستین شرکت‌های فارسی ساز نرم‌افزارهای جهانی است که پس از سال‌ها هنوز فعال است.)
  ارائه کامل‌ترین مجموعه ابزارهای فارسی برای نرم‌افزارهای رایج جهانی

 


گستره‌نگار ©